Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Historia

Pliki do pobrania:

Kwesty zaduszkowe

Kwestowanie
Kwestowanie
Kwestowanie
Kwestowanie
Kwestowanie
Kwestowanie

Społeczny Komitet Opieki Nad Starym Cmentarzem w Tarnowie

Siedziba komitetu i adres biura:

33-100 Tarnów
Ulica Abp. Jerzego Ablewicza 13b/30

Tel. (0-prefiks-14) 699 15 90 (sekretarz Komitetu)

e-mail: a.sypek@interia.pl

Konto bankowe:

Kredyt Bank SA
Nr 94 1500 1748 1217 4005 8293 0000

REGON
851705523

 

Komitet jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000141643
Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i statutu z roku 1999.
Tzw. pierwszy Komitet powstał w 1982 r. założony przez miłośników zabytków, na czele którego stanął pierwszy prezes Komitetu Jan Preiss. W 1991 r. Komitet uległ samorozwiązaniu. W 1994 r., z inicjatywy Antoniego Sypka i byłych członków  rozwiązanego Komitetu, reaktywowano KOnSC początkowo jako samodzielny Komitet, a od 1998 r. jako samodzielne stowarzyszenie. Pierwsza kwesta na rzecz ratowania zagrożonych unicestwieniem starych grobowców odbyła się z inicjatywy Antoniego Sypka w 1993 r.
Od początku Komitetem kieruje Antoni Sypek. Komitet nie ma siedziby, ww. adres znajduje się w mieszkaniu prywatnym sekretarza Komitetu.

 

Cele statutowe komitetu

 1. Propagowanie potrzeby i znaczenia społecznej opieki nad najstarszym tarnowskim cmentarzem
 2. Inicjowanie prac konserwatorskich zabytkowych nagrobków, kaplic, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, historyczną (osoby pochowane) oraz stan zachowania
 3. Informowanie społeczeństwa o stanie obiektów zabytkowych oraz podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do ich zabezpieczenia
 4. Wydawanie publikacji o cmentarzu i jego zabytkach

 

Członkowie

 1. zwyczajni-osoby fizyczne: członkowie założyciele, osoby przyjęte na wskutek rekomendacji innych członków
 2. wspierający
 3. honorowi-status przyznany przez Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki nad Starym Cmentarzem

 

Władze komitetu

 1. Walne Zgromadzenie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków

Kadencja władz trwa 3 lata

 

Aktualny skład zarządu

Antoni Sypek - przewodniczący Zarządu
Ewa Filipów - wiceprezes
Janusz Cieśla - sekretarz
Anna Bułdys - skarbnik
Stanisław Bańbor - członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Tadeusz Trzos - przewodniczący Komisji
Jerzy Jakubowski - członek Komisji
Krzysztof Mróz - członek Komisji

 

Fundusze komitetu

 1. Składki członkowskie
 2. Wpływy z dorocznej kwesty
 3. Wpływy ze sprzedaży Przewodnika "Alejami Starego Cmentarza"
 4. Darowizny osób fizycznych i prawnych

Dochód z kwest od 2000 r.

Rok

Kwota w zł.

2000

10 646

2001

10 396

2002

11 355

2003

14 275

2004

18 654

2005

16 843

2006

15 450

2007

16 500

2008

22 358

2009

18 896

2010

23 973

2011

20 178

2012

20 204

2013

23 953

Łącznie:

243 681

Szybki kontakt:

Antoni Sypek tel. 014 692 41 11
e-mail: a.sypek@interia.pl

Janusz Cieśla - sekretarz, tel. 605 375 590 oraz 014 699 15 90

 
 
Copyright ©2007 www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone