Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Historia

Genealogie rodzinne

W latach 1991-2007 ukazały się cztery Przewodniki po Starym Cmentarzu w Tarnowie wydane staraniem KOnSC. Podczas pracy nad biografiami przedstawianych w Przewodnikach osób spoczywających na Starym Cmentarzu potrzebne były wieloletnie kwerendy metryk w Archiwum Bazyliki Katedralnej w Tarnowie oraz w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Jest rzeczą oczywistą, że jedynie niewielkie fragmenty tych kwerend mogły być zamieszczone w biografiach. Z czasem na osobiste prośby potomków opisywanych osób narodził się pomysł opracowania genealogii szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich rodzin mieszkających w Tarnowie w ostatnich trzech wiekach. Powstało około stu genealogii opracowanych przeze mnie i dostarczonych zamawiającym także za granicę. Niektóre z tych genealogii zostały opublikowane np. w książce Antoniego Sypka pt. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie 1853-2003 (Tarnów 2003). Były to genealogie rodzin zamieszkujących od wieków największe niegdyś przedmieście Tarnowa-Strusinę.

Zainteresowanych genealogiami rodzinnymi, a mających swoje korzenie w Tarnowie lub diecezji tarnowskiej odsyłamy:
a.sypek@interia.pl (tel. 0-14 692-41-11)

 
 
Copyright ©2007 www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone