Stary Cmentarz Tarnowski
  Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Aktualnosci
Teofil Adamski - Pas II / 43
Teofil Adamski
Grobowiec Polityńskich i Mülldnerów - XIV / 15
patrz sławni ludzie >
Karol Polityński
Teodor Kozel - Pas II / 36
Teodor Kozel
Zygmunt Laskowski - XVI / 2
Zygmunt Laskowski
Jan Leniek - XX / 4
patrz sławni ludzie >
Jan Leniek
Franciszek Lorber - XIV / 2
Franciszek Lorber
Helena Sipierzanka - II / 11
patrz sławni ludzie >
Helena Sipierzanka
Tadeusz Tertil - XX / 12
patrz sławni ludzie >
Tadeusz Tertil
Pelagia Tyssowska - XIV / 13
patrz sławni ludzie >
Pelagia Tyssowska

Lipiec 2012

2012-07-19

6 VII 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Po wysłuchaniu sprawozdania za okres mijającej 3-letniej kadencji, które złożył prezes Antoni Sypek, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyborów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po wyborach i dyskusji Zarząd rozpoczął nową trzyletnią kadencję. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy dnia 25 VII 2012 r. wpisał w KRS i Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zmiany w Zarządzie Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie oraz zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Aktualny skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zob. w: zakładce: Społeczny Komitet Opieki.


<< powrót
 
 
Copyright © 2007-2011www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone