Stary Cmentarz Tarnowski
  Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Aktualnosci
Teofil Adamski - Pas II / 43
Teofil Adamski
Grobowiec Polityńskich i Mülldnerów - XIV / 15
patrz sławni ludzie >
Karol Polityński
Teodor Kozel - Pas II / 36
Teodor Kozel
Zygmunt Laskowski - XVI / 2
Zygmunt Laskowski
Jan Leniek - XX / 4
patrz sławni ludzie >
Jan Leniek
Franciszek Lorber - XIV / 2
Franciszek Lorber
Helena Sipierzanka - II / 11
patrz sławni ludzie >
Helena Sipierzanka
Tadeusz Tertil - XX / 12
patrz sławni ludzie >
Tadeusz Tertil
Pelagia Tyssowska - XIV / 13
patrz sławni ludzie >
Pelagia Tyssowska

Kwiecień 2012

2012-04-26

Zarząd Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie zakończył procedurę umożliwiającą konserwację nagrobków na Starym Cmentarzu w Tarnowie w 2012 r. Po uzyskaniu zgody Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie oraz Miejskiego Zarządu Cmentarzy, Pracowania Rzemiosł Artystycznych KARWAT-MOZAIKA Lubomira Karwata z Tuchowa może przystąpić do pracy nad konserwacją następujących nagrobków:
1. Rodziny Jakubowskich (trzy nagrobki zwieńczone krzyżem) w kwaterze XVIII.
2. Franciszka Habury (1843-1921) kw. V
3. Walenty Pogończyk Muszyński (1843-?) kw. III

Ad1.
W grobowcu Rodziny Jakubowskich znajdują się prochy wybitnego tarnowianina. Spoczywa w nim Józef Jakubowski (1861-1942). Tarnowianin z urodzenia, dr praw, w latach przed I wojną światową i po I wojnie pierwszy prokurator w Tarnowie. W okresie międzywojennym radny miasta Tarnowa, a także asesor magistratu (wiceburmistrz). Wielki działacz społeczny. Doprowadził w 1927 r. do utworzenia Muzeum Miasta Tarnowa, dziś Muzeum Okręgowe. Został jego pierwszym dyrektorem. W 1928 r. rzucił myśl sprowadzenia do Tarnowa prochów gen. Józefa Bema. Wiceprezes Komitetu Sprowadzenia Prochów. Państwowa uroczystość sprowadzenia prochów miała miejsce w czerwcu 1929 r. W młodości wielki podróżnik. Jako trzeci Polak stanął na Spitzbergenie. Zmarł w 1 I 1942 r. podczas okupacji. Pochowany w grobowcu rodziny żony. W latach 60. przeniesiono jego prochy do grobowca Jakubowskich. 1 stycznia 2012 r. minęła 70, rocznica jego śmierci. Jeden z najwybitniejszych tarnowian I połowy XX w. nie ma nawet stosownej, ufundowanej przez miasto lub Muzeum tablicy nagrobnej.

Ad. 2.
Franciszek Habura (zm. 1921) był historykiem i filologiem klasycznym. Uczył w I Gimnazjum w Tarnowie. Inspektor szkolny w Tarnowie. Wybitny tłumacz Tacyta, Owidiusza Cycerona i innych klasyków rzymskich. Zwany przez uczniów Srogim Mistrzem, ze względu na nieprzejednaną postawę wobec młodzieńczej swawoli. Niezrównany mówca, autor wielu przemówień nad grobami znanych tarnowian. Wielki działacz społeczny. Jego inicjatywie większość tarnowskich szkół i ulic z przełomu XIX i XX w. nosi imię wielkich Polaków. Doprowadził do postawienia na Starym Cmentarzu Kopca Powstańców Styczniowych. Wielki patriota.

Ad. 3.
Walenty Pogończyk Muszyński. Powstaniec styczniowy, rodem z Poznańskiego, właściciel dób w powiecie tarnowskim. Na płycie nagrobnej widnieje orzeł powstańczy. W l. 60. XX w. inż. Witold Gryl i konserwator Giżbert Studnicki umieścili podobne orły na grobach wszystkich powstańców spoczywających na Starym Cmentarzu. Konserwację w.w. nagrobków Komitet przeprowadzi z pieniędzy uzyskanych podczas ubiegłorocznej kwesty na Starym Cmentarzu, Zebrano wówczas 22 tys. zł. Konserwacji dokona Pracowania Lubomira Karwata z Tuchowa. Koszt konserwacji ok. 25 tys. zł. Oddanie nagrobków po konserwacji nastąpi w październiku bieżącego roku.

Antoni Sypek
Prezes Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie

Józef Jakubowski (1861-1942)
Franciszek Habura (zm. 1921)
Walenty Pogończyk Muszyński

<< powrót
 
 
Copyright © 2007-2011www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone