Stary Cmentarz Tarnowski
  Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Aktualnosci
Teofil Adamski - Pas II / 43
Teofil Adamski
Grobowiec Polityńskich i Mülldnerów - XIV / 15
patrz sławni ludzie >
Karol Polityński
Teodor Kozel - Pas II / 36
Teodor Kozel
Zygmunt Laskowski - XVI / 2
Zygmunt Laskowski
Jan Leniek - XX / 4
patrz sławni ludzie >
Jan Leniek
Franciszek Lorber - XIV / 2
Franciszek Lorber
Helena Sipierzanka - II / 11
patrz sławni ludzie >
Helena Sipierzanka
Tadeusz Tertil - XX / 12
patrz sławni ludzie >
Tadeusz Tertil
Pelagia Tyssowska - XIV / 13
patrz sławni ludzie >
Pelagia Tyssowska

Konserwacja 2011

2011-10-01

Na początku bieżącego roku Zarząd Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie na wniosek prezesa Antoniego Sypka podjął decyzję o konserwacji dwóch nagrobków z pieniędzy zebranych podczas kwesty AD 2010. 18 X 2011 r. nastąpiło odebranie odremontowanych nagrobków.

1. Nagrobek Jana Leńka (1857-1920). Jeden z piękniejszych na tarnowskim cmentarzu. Bardzo zniszczony. Komitet od lat zabiegał o jego remont. Niemniej skomplikowane stosunki własnościowe do tego nagrobka nie pozwalały na jego remont. Dzięki inicjatywie dyrektor MZC w Tarnowie Marii Wójcik, która nawi?zała kontakt z sędziwymi wła?cicielami grobowca, grobowiec Jana Leńka został odrestaurowany. Jan Leniek był wybitnym historykiem Tarnowa. Autor najlepszej do tej pory historii miasta pt. Dzieje miasta Tarnowa wydanej w 1910 r. wraz z pozostałymi dwoma autorami: Franciszkiem Herzigiem i ks. Franciszkiem Le?niakiem. Autor kilku innych Ľródłowych opracować dotycz?cych historii Krakowa i Tarnowa. Autor podręczników historii. Był pierwszym dyrektorem nowopowstałego w naszym mie?cie w 1903 r. II Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Był wieloletnim radnym, inicjatorem wielu przedsięwzięć ratuj?cych zabytki Tarnowa. Stał na czele Komisji ds. Ogrodu Miejskiego. Tarnowski ogród miejski zwany parkiem Strzeleckim uważany był wówczas za jeden z piękniejszych w Galicji. Wybitny pedagog i nauczyciel. W 1916 r. został zawieszony w czynno?ciach, a następnie zmuszony przez władze szkolne do odej?cia na wcze?niejsz? emeryturę. Powodem wymuszonej dymisji zasłużonego dyrektora był wybryk gimnazjalistów o?mieszaj?cych monarchię i cesarza. Leniek energicznie i skutecznie wybronił swoich uczniów nie tylko przed wyrzuceniem ze szkoły, ale i aresztowaniem (trwała I wojna ?wiatowa). Zmarł 20 lipca 1920 r. doczekawszy Niepodległej Polski. Wraz z synkami spoczywa na Starym Cmentarzu w Tarnowie, po prawej stronie alei głównej, w kwaterze III, kilkadziesi?t metrów od bramy głównej.

2. Drugim grobowcem poddanym restauracji był grobowiec w kwaterze X, w którym spoczywaj? prochy zmarłego nieznanego nazwiska (NN). Grobowiec z pięknym żeliwnym krzyżem na obelisku pozbawiony jest niestety napisu epitafijnego, który z upływem czasu zanikn?ł. Konserwację obu nagrobków wykonała dyplomowany konserwator mgr Barbara Dworaczyńska.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim darczyńcom. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Miejskiego Zarz?du Cmentarzy za pomoc w organizowaniu tegorocznej kwesty. Dziękujemy firmie Wyrobów Kominkowych TARNAWA w Tarnowie oraz kwiaciarni AGAWA za pomoc w organizacji kwesty. Zobaczymy się na kwe?cie.

 

 

Przed konserwacją
Konserwacja 2011
Konserwacja 2011
 
Po konserwacji
Konserwacja 2011
Konserwacja 2011
 
Po konserwacji
Konserwacja 2011
   

<< powrót
 
 
Copyright © 2007-2011www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone