Stary Cmentarz Tarnowski
  Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Aktualnosci
Teofil Adamski - Pas II / 43
Teofil Adamski
Grobowiec Polityńskich i Mülldnerów - XIV / 15
patrz sławni ludzie >
Karol Polityński
Teodor Kozel - Pas II / 36
Teodor Kozel
Zygmunt Laskowski - XVI / 2
Zygmunt Laskowski
Jan Leniek - XX / 4
patrz sławni ludzie >
Jan Leniek
Franciszek Lorber - XIV / 2
Franciszek Lorber
Helena Sipierzanka - II / 11
patrz sławni ludzie >
Helena Sipierzanka
Tadeusz Tertil - XX / 12
patrz sławni ludzie >
Tadeusz Tertil
Pelagia Tyssowska - XIV / 13
patrz sławni ludzie >
Pelagia Tyssowska

Październik 2014 r.

2014-10-27
Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie zawiadamia uprzejmie, że tegoroczna kwesta AD 2014 na rzecz ratowania zabytków na Starym Cmentarzu w Tarnowie, zostanie przeprowadzona w dniach 1 i 2 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, w godzinach 8.30-18.30. Prosimy bardzo o datki i dziękujemy za szczodrość. >> więcej

Listopad 2013 r.

2013-11-05
Kwesta AD 2013 r. zakończyła się wielkim powodzeniem. Pogoda dopisała. Frekwencja taka sobie, w Zaduszki dość niska. >> więcej

Październik 2013 r.

2013-10-07
Konserwacja dwóch nagrobków, które zostały wytypowane do restauracji w 2013 r. za pieniądze zebrane podczas kwesty AD 2012 r., została ukończona. >> więcej

Styczeń 2013

2013-01-21
Komitet Opieki nad Starym Cmentarze podjął uchwałę o uczczeniu 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Wytypowano do remontu w 2013 r. trzy nagrobki powstańców styczniowych z tzw. Kwatery Powstańczej. >> więcej

Listopad 2012

2012-11-11
Tegoroczna kwesta na rzecz ratowania starych nagrobków przeprowadzona została tradycyjnie w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki, czyli 1 i 2 listopada 2012 r. Pogoda dopisała. Kwestarze zebrali 20.204.42 zł. >> więcej

Wrzesień 2012

2012-09-19
Zakończono konserwację 5 nagrobków na Starym Cmentarzu z pieniędzy zebranych podczas kwesty w 2011 r. O tych nagrobkach pisaliśmy niżej. 17 września b.r. komisyjnie „odebrano" odrestaurowane nagrobki. Wyrażamy jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim, którzy do tej konserwacji się przysłużyli przez swoje datki na wspomnianej kweście. >> więcej

Lipiec 2012

2012-07-19
6 VII 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Po wysłuchaniu sprawozdania za okres mijającej 3-letniej kadencji, które złożył prezes Antoni Sypek, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyborów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. >> więcej

Kwiecień 2012

2012-04-26
Zarząd Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie zakończył procedurę umożliwiającą konserwację nagrobków na Starym Cmentarzu w Tarnowie w 2012 r. Po uzyskaniu zgody Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie oraz Miejskiego Zarządu Cmentarzy, Pracowania Rzemiosł Artystycznych KARWAT-MOZAIKA Lubomira Karwata z Tuchowa może przystąpić do pracy nad konserwacją następujących nagrobków: 1. Rodziny Jakubowskich (trzy nagrobki zwieńczone krzyżem) w kwaterze XVIII. 2. Franciszka Habury (1843-1921) kw. V 3. Walenty Pogończyk Muszyński (1843-?) kw. III >> więcej

Listopad 2011

2011-11-15
Tegoroczna, tradycyjna już kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Tarnowie przeprowadzona będzie w dniach 1 i 2 XI 2011 r. To już 18. z kolei kwesta. W poprzednich zebrano łącznie ponad 140 tys. zł, za które udało się uratować 37 nagrobków. Kwestuja członkowie Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem oraz wolontariusze. Kwestarzami są ludzie różnych zawodów i profesji: nauczyciele, prawnicy, dziennikarze, lekarze, urzędnicy, kupcy, rzemieślnicy, ludzie wolnych zawodów. W roku 2010 r. zebrano rekordową kwotę blisko 24 tys. zł. Za te pieniądze odnowiono 2 nagrobki. >> więcej

Konserwacja 2011

2011-10-01
Na początku bieżącego roku Zarząd Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie na wniosek prezesa Antoniego Sypka podjął decyzję o konserwacji dwóch nagrobków z pieniędzy zebranych podczas kwesty AD 2010. 18 X 2011 r. nastąpiło odebranie odremontowanych nagrobków. >> więcej
 
 
Copyright © 2007-2011www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone